Om Nor-Shipping

Nor-Shipping er en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen spesielt og maritim næring generelt. Nor-Shipping ble etablert i 1965 og samler annet hvert år over 30.000 delegater fra mer enn 75 land i Oslo og på Norges Varemesse.

Nor-Shipping er “Your Arena for Ocean Solutions” og vårt mandat er å bidra til å identifisere bærekraftige forretningsmuligheter for martitim næring i havrommet. Vi er en arena for maritim kompetanse, digitalisering og verdifulle nettverk, hvor det løftes frem lønnsomme, bærekraftige løsninger som tar maritim næring, havnæringene – og verden – videre.

Nor-Shipping’s 21,000 kvadratmeter utstillingsområde på Norges Varemesse på Lillestrøm er selve hjertet i Nor-Shipping. Her kan besøkende få innsikt i de siste trendene, teknologiske løsningene og rammeverket for shipping og de globale havnæringene.

Nor-Shippings satsninger er basert på FNs Bærekrafts mål og maritim nærings sentrale rolle i å bidra til realisering av disse målene. Næringen trenger sunne hav å operere i – og det er et stort forretningspotensial i teknologi og forretningsmodeller som kan åpne helt nye inntjeningsmuligheter.

Et rekordstort antall delegater besøkte Nor-Shipping i løpet av fem dager i 2019. Det deltok totalt 47 500 internasjonale delegater på våre events i Oslo sentrum og på Norges Varemesse – en økning på hele 34 % sammenlignet med 2017. Messen hadde 846 utstillere fra 47 land, og 30 170 besøkende.

Share this: