Om Nor-Shipping

Nor-Shipping er en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen spesielt og maritim næring generelt. Nor-Shipping ble etablert i 1965 og samler annet hvert år over 30.000 delegater fra mer enn 75 land i Oslo og på Norges Varemesse.

Nor-Shipping er “Your Arena for Ocean Solutions” og vårt mandat er å bidra til å identifisere bærekraftige forretningsmuligheter for martitim næring i havrommet. Vi er en arena for maritim kompetanse, digitalisering og verdifulle nettverk, hvor det løftes frem lønnsomme, bærekraftige løsninger som tar maritim næring, havnæringene – og verden – videre.

Nor-Shipping’s 21,000 kvadratmeter utstillingsområde på Norges Varemesse på Lillestrøm er selve hjertet i Nor-Shipping. Her kan besøkende få innsikt i de siste trendene, teknologiske løsningene og rammeverket for shipping og de globale havnæringene.

Nor-Shippings satsninger er basert på FNs Bærekrafts mål og maritim nærings sentrale rolle i å bidra til realisering av disse målene. Næringen trenger sunne hav å operere i – og det er et stort forretningspotensial i teknologi og forretningsmodeller som kan åpne helt nye inntjeningsmuligheter.

Nor-Shipping 2019 vil sette fokus på dette gjennom tiltak som «Ocean Solutions Festival» i Oslo, som inviterer unge til å bli med i jakten på fremtidens løsninger, samt satsningen «Blue Economy” hvor vi løfter frem aktører og løsninger som praktiserer bærekraftig vekst i havrommet.

Share this: