Nor-Shipping 2022 – hvor hele verden møtes

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Norge har satt strek for nasjonale Korona-restriksjoner, og alt ligger til rette for historiens første vinterutgave av Nor-Shipping den 10.-13. januar 2022. Hovedtema på årets konferanse er #ACTION i havrommet og det settes fokus på bedrifter og personer som har utviklet nye bærekraftige løsninger.

Responsen fra publikum og utstillere har ikke latt vente på seg: Etter 561 dager med korona-restriksjoner, er messegulvet nå snart utsolgt. Utstillere fra nesten 50 land vil stå klare for å møte nærmere 50 000 besøkende på Norges Varemesse i januar.

#ACTION på alle arenaer

Nor-Shipping er Norges første, store internasjonale konferanse siden nedstengingen den 12. mars 2020. Dermed er 2022-utgavens sosiale møteplasser viktigere enn noen gang for å opprettholde og skape nye relasjoner. «Din arena for havløsninger» er et sted å synliggjøre bedriften for flere enn de som jobber innenfor maritim næring. På Nor-Shipping møtes ledende internasjonale maritime aktører og sentrale ledere i norsk næringsliv. De knytter bånd, får faglig påfyll og skaper business. Her møtes også representanter for viktige organisasjoner, politikere, ambassadører, FN-delegater, og entreprenører med tilknytning til havnæringene.

En av Nor-Shippings hovedoppgaver er å knytte bånd mellom ulike bransjer, og tilrettelegge for samarbeid som fører til «handling». Det er slik vi legger til rette for å skape suksess på en arena i rivende utvikling. I 2022 vil samtlige konferanser, paneldebatter, utstillinger og festligheter påvirkes av hovedtemaet #ACTION. Vi ønsker å underbygge bransjens behov for handling. Kunnskapsformidling medfører progresjon, og nye relasjoner er viktig etter utfordringene bransjen har hatt under pandemien i 2020.

Parallelt med det som foregår på det 22 500 kvadratmeter store messegulvet på Norges Varemesse, arrangeres events, konferanser og sosiale sammenkomster på Aker Brygge i Oslo. Vi kaller det ganske enkelt for After Work: Fra 10.-13. januar blir Aker Brygge et stort og yrende «samlingspunkt» for uformelle møter, diskusjoner, fester, mat, drikke og businessprat i fantastiske omgivelser.

Ocean Leadership Conference – Penger, Mennesker og Makt

Kitack Lim, General Secretary, IMO, på Ocean Leadership konferansen 2019.

Over 900 næringslivsledere fra hele verden forventes til åpningskonferansen Ocean Leadership Conference på Norges Varemesse den 10. januar. I løpet av arrangementet tegnes de store linjene rundt det som skjer i shipping og havrommet akkurat nå. Ettertraktede talere fra inn- og utland holder innlegg, som eksempelvis Anders Fogh Rasmussen, Magda Kopczynska fra EU´s generaldirektorat for samferdsel (MOVE), IMO, Hedda Felin, Remi Eriksen og Kimberly Mathisen. Det blir satt av god tid for deltakerne til å mingle, møte forretningspartnere ansikt til ansikt og knytte verdifulle kontakter. Det overordnede temaet for konferansen er positiv #ACTION i havrommet og bærekraft. Talerne berører viktige temaer knyttet til hvordan selskaper kan skape mer robuste, lønnsomme og miljøansvarlige forretningsmodeller for fremtiden. Fokus fordeler seg på hvordan de tre faktorene Penger, Mennesker og Makt vil definere fremtidig suksess:

  • Penger/Money (TRANS#ACTION) tar for seg hvilken rolle finansverdenen har når det gjelder avkarboniseringen av skipsfarten
  • Mennesker/People (INTER#ACTION) vurderer hvordan industrien kan tiltrekke seg og utvikle talenter som skal navigere i «fremtidens farvann»
  • Makt/Power (PRO#ACTION) presenterer havets kraftmeglere, med ekspertinnsikt fra myndigheter, lasteskipeiere, rederier m.m.

Blue Economy Hall & Blue Talks – hovedkvarter for bærekraftig utvikling

Blue Economy Hall samler ambisiøse utstillere og deltakere fra hele verden for å synliggjøre løsninger, teknologi og partnerskap som kan skape bærekraftige og suksessfulle virksomheter i havrommet.

Verden må utnytte potensialet i havrommet på en ansvarlig måte, og selskapene som samles i Blue Economy-hallen har ambisjoner og kompetanse til å gjøre nettopp det. Det marine forsikringsselskapet Gard og det internasjonale advokatfirmaet Wikborg Rein har sluttet seg til konseptet som Main Blue Economy Partners, og Norwegian Energy Partners (NORWEP), Cavotec og Telenor Maritime er Partners.

Blue Talks er 1-times presentasjoner og debatter som arrangeres fortløpende gjennom uken i Blue Economy Hall. Tematikken fokuserer på nye, fremtidige markeder og teknologier som vil styre utviklingen i havrommet, og den nære forbindelsen mellom shipping og resten av havindustrien. Programmet er utviklet av en solid komite med relevant ekspertise.

Blue Talks på Nor-Shipping 2019

Temaene inkluderer blant annet havvind, autonomi, elektrisitet og infrastruktur, hydrogen, ammoniakk, forretningsmodeller, grønn økonomi, sikkerhet, politikk, teknologi og innovasjon, oppstartsbedrifter med mer. Den maritime eksperten Craig Eason inntar rollen som Blue Talk Moderator.

Offshore vindkonferanse

I 2022 stiller Norwegian Energy Partners (NORWEP) ut på Nor-Shipping for første gang med egen medlemspaviljong og en egen konferanse på havvind. Konferansen fokuserer på hvordan utnytte det enorme potensialet som fins i havvind via samarbeid med maritim sektor, og er en pådriver for nye partnerskap og innovasjon. Utviklingen av bærekraftige, alternative energikilder og drivstoff er avgjørende for samfunnets og skipsfartens fremtid. Det at NORWEP er på plass i Blue Economy Hall understreker at Nor-Shipping er «Din arena for havløsninger» på alle områder.

Fremtidens drivstoff

Hydrogen kan vise til fremgang i maritime prosjekter innen segmenter som spenner fra ferger, til cruise og offshore-skip. Interessen for hydrogen som fremtidens drivstoff blir stadig større, og mange spør seg om nasjonalt og internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å akselerere tempoet i hydrogenøkonomien og det grønne skiftet. Ikke gå glipp av «The maritime hydrogen conference» den 11. januar. Da sørger ledende eksperter for at deltakerne får god innsikt i mulighetene som finnes i dette meget spennende og raskt voksende energisegmentet.

Hva er fremtiden for autonome skip?

Er man interessert i bærekraft og autonome skip, bør en definitivt sette kurs for Blue Economy Hall den 12. mars. Den tredje International Ship Autonomy and Sustainability Summit presenterer og diskuterer fremtiden for autonome skip, og eksperter på feltet tar for seg hvordan ledende land og regioner håndterer nasjonal og internasjonal utvikling for autonom skipsfart. Årets hovedtema er: «Autonome skip som muliggjør nye, smarte og bærekraftige forretningsmodeller». Sesjonen inkluderer en oppdatering om regional, nasjonal og internasjonal regelverksstatus. NFAS (Norsk Forum for Autonome Skip) samarbeider med Europakommisjonens generaldirektorat for samferdsel (DG MOVE), Direktoratet for vannbåren transport og Nor-Shipping for å gi publikum suveren innsikt i status quo når det gjelder utviklingen av autonome skip.

After Work på Aker brygge under Nor-Shipping 2022

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Are you looking for something special?

Frequently Asked Questions

Opening hours

Monday – Wednesday 10:00 – 17:00 & Thursday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Stay up to date
with the latest news from us!

Subscribe to our newsletter
We use cookies to help improve your experience of our website. This gives us anonymous statistics for the use of the site. By continuing to use this website, you approve to our privacy statement. Read more.