Om Nor-Shipping

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nor-Shipping er en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen spesielt og maritim næring generelt. Nor-Shipping ble etablert i 1965 og samler annet hvert år over 30.000 delegater fra mer enn 75 land i Oslo og på Norges Varemesse.

Nor-Shipping er en av verdens viktigste møteplasser for shippingbransjen spesielt og maritim næring generelt. Nor-Shipping ble etablert i 1965 og samler annet hvert år over 30.000 delegater fra mer enn 75 land i Oslo og på Norges Varemesse.

Nor-Shipping er «Your Arena for Ocean Solutions» og vårt mandat er å bidra til å identifisere bærekraftige forretningsmuligheter for martitim næring i havrommet. Vi er en arena for maritim kompetanse, digitalisering og verdifulle nettverk, hvor det løftes frem lønnsomme, bærekraftige løsninger som tar maritim næring, havnæringene – og verden – videre.

Nor-Shipping’s 21,000 kvadratmeter utstillingsområde på Norges Varemesse på Lillestrøm er selve hjertet i Nor-Shipping. Her kan besøkende få innsikt i de siste trendene, teknologiske løsningene og rammeverket for shipping og de globale havnæringene.

Nor-Shippings satsninger er basert på FNs Bærekrafts mål og maritim nærings sentrale rolle i å bidra til realisering av disse målene. Næringen trenger sunne hav å operere i – og det er et stort forretningspotensial i teknologi og forretningsmodeller som kan åpne helt nye inntjeningsmuligheter.

Nor-Shipping 2019 vil sette fokus på dette gjennom tiltak som «Ocean Solutions Festival» i Oslo, som inviterer unge til å bli med i jakten på fremtidens løsninger, samt satsningen «Blue Economy» hvor vi løfter frem aktører og løsninger som praktiserer bærekraftig vekst i havrommet.

Subscribe to our newsletter

Stay up to date with the latest news from Nor-Shipping

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Are you looking for something special?

Frequently Asked Questions

Opening hours

Tuesday – Thursday 10:00 – 17:00 & Friday 10:00 – 15:00

COVID-19

What routines are in place to promote optimal health and safety?

Book Hotel Rooms

Book your hotel room here for the best rates and availability.

Stay up to date
with the latest news from us!

Subscribe to our newsletter
We use cookies to help improve your experience of our website. This gives us anonymous statistics for the use of the site. By continuing to use this website, you approve to our privacy statement. Read more.